Gusül Abdesti Alırken En Çok Yaptığımız 6 Hata - Gusül Abdesti Nasıl Alınır? | Fatih Koyuncu - Hayalhanem

Gusül Abdesti Alırken En Çok Yaptığımız 6 Hata - Gusül Abdesti Nasıl Alınır? | Fatih Koyuncu

Gusül abdesti alırken yapılan en büyük hatalar nelerdir? Mezheplere göre gusül abdesti nasıl olur? Doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Gusül abdesti nasıl alınır? #gusül #abdest #islam Kelime anlamı Sözlükte “yıkamak, temizlemek” mânasında masdar ve “yıkanma” anlamında isim olan gusül (gusl) kelimesi terim olarak cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilikten temizlenme niyetiyle bütün vücudu su ile yıkamayı ifade eder. Türkçe’de “boy abdesti” ve bazı bölgelerde halk arasında “büyük abdest” olarak bilinir. Kur’ân-ı Kerîm’de bu temizlik bir âyette gusl (en-Nisâ 4/43), iki âyette de tahâret (el-Bakara 2/222; el-Mâide 5/6: tetahhür) kökünün türevleriyle ifade edilmiştir. Hadislerde ise gusl ve iğtisâl masdarlarının türevleri sıkça kullanılmıştır (bk. Wensinck, el-Muʿcem, “ġsl” md.). Mezheplere göre gusül Gusülde bütün vücudun kuru bir yer kalmayacak şekilde tamamen yıkanması şarttır. Hanefî ve Hanbelîler’e göre ağız ve burnun içi bedenin (yüzün) dışından sayıldığı için gusülde ağza su almak (mazmaza) ve burna su çekmek (istinşak) suretiyle buraları yıkamak da farzdır. Bu sebeple guslün ağza su almak, burna su vermek ve bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak şeklinde üç farzının bulunduğu belirtilir. Mâlikî ve Şâfiîler ile Şîa’dan Ca‘ferîler’e göre ise ağız ile burun içi bedenin dışından sayılmadığı için gusülde yıkanmaları farz değil, sünnettir. Gusülde niyet Hanefîler’e göre sünnet, diğer mezheplere göre farzdır. Vücudu ovalamak Mâlikîler’e ve Şâfiî fakihlerinden Müzenî’ye göre farzdır; ayrıca gusle besmele ile başlamak da Hanbelîler’e göre farzdır. Guslün sünnetleri de şunlardır: -Cünüplükten dolayı yıkanmaya niyet etmek, besmele ile başlamak, -Elleri üç kere yıkamak, -Avret yerlerini ve varsa bedenindeki pisliği yıkamak, -Namaz abdesti gibi abdest almak, -Parmaklarla saçları tarar gibi yaparak suyun saç köklerine ulaşmasını sağlamak, , -Önce sağ omuza, sonra da sol omuza su döküp bütün bedeni ovalamak, -Her organı üç kere yıkamak ve gusül esnasında bu sıraya riayet etmek. Gusül gerektiren durumlar Guslü gerektiren hallerden cünüplük, meninin cinsî bir zevkle (şehvetle) tenâsül organından çıkmasıyla oluşur. Bunun rüyada veya uyanıkken hâsıl olacak cinsî bir arzudan veya herhangi bir heyecandan ileri gelmesi mümkündür. Bu hallerde ve ayrıca meni gelmese bile cinsî münasebette bulunma durumunda hem erkek hem de kadına gusül farzdır (bk. CENÂBET; CİMÂ). Uyandığı zaman düşünün azdığını hatırlamadığı halde çamaşırının meni ile kirlendiğini gören kimse de cünüp sayılır. Bunun aksine ihtilâm olduğunu sandığı halde çamaşırı kirlenmeyen kimsenin gusül yapması gerekmez. Hanefîler’le Ca‘ferî fakihlerine göre cünüp olan kimsenin, idrar yolundaki meni kalıntılarının temizlenmesi için bir süre beklemesi veya küçük abdestini yapması gerekir. Bunu yapmadan gusletmesi halinde gusülden sonra gelen meniden dolayı yeniden yıkanması icap eder. Hanbelî ve Mâlikîler’e göre ise bu durumda yeniden gusül gerekmez. Şâfiîler’le Ca‘ferî fakihlerine göre, ister şehvetle ister şehvetsiz olsun tenâsül organından gelen meni yıkanmayı gerektirir; diğer mezheplere göre ise guslün vâcip olması için meninin şehvetle gelmesi şarttır. Cinsî heyecan sebebiyle tenâsül organından gelen ince, beyazımtırak sıvı ile (mezi) bazan idrardan sonra gelen katı ve mat renkteki sıvı (vedî) guslü gerektirmeyip sadece abdesti bozar. Hayız ve nifas kanlarının kesilmesiyle veya hayız ve nifas hali için öngörülen âzami sürenin sona ermesiyle (bk. HAYIZ; NİFAS) gusül gerekli olur. Bu süreyi aşan kanamalar özür hali (istihâze) sayıldığından bu tür kanamaların sona ermesi halinde gusletmek farz değil müstehap görülmüştür. Öte yandan hayız ve nifas halinin mi yoksa bu halin sona ermesinin mi guslü gerekli kıldığı fakihler arasında tartışmalı olmakla birlikte bu görüş ayrılığının istisna ve ayrıntı sayılabilecek bazı durumlar dışında önemli bir amelî sonucu yoktur. Hayırlara vesile olmak , daha fazla insanlara ulaşabilmek için "KATIL" butonu ile aşağıdaki linkten bize destek olabilirsiniz https://www.youtube.com/channel/UCaDpCyQiDfjLJ5jTmzZz7ZA/join Facebook ; https://ift.tt/IZ48ab9 Twitter ; https://twitter.com/mehmedimyldz?lang=tr İnstagram ; https://ift.tt/4cHGfk7 gusül abdesti nasıl alınır gusül abdesti gusül abdesti nasıl alınır kadın gusul abdesti nasil alinir gusül nasıl alınırgusul abdesti gusül abdesti nasıl alınır erkek gusul nasil alinir gusul abdest nasıl alınır güsül abdest nasıl alınır erkek gusul abdesti ile namaz kılınır mı gusül abdesti farzları gusül oruçluyken gusül abdesti nasıl alınır gusül abdestiyle namaz kılınır mı gusül abdesti neden alınır gusül abdestinin farzları Bize Ulaşın: Yurtiçi ve yurtdışından iletişim için; +90 (537) 441 61 66 +90 (532) 223 23 83 hayalhanemmersin@gmail.com
Eklenme Tarihi: November 17, 2023 at 08:55PM
Kaynak:https://youtu.be/6xAPmhmLQcM

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski